Mặt bằng Mandarin Garden 2 Tân Mai

Mandarin Garden 2 Tân Mai thiết kế với 4 khối căn hộ khác nhau. Sự thiết kế vô cùng thông minh và độc đáo.
Xem chi tiết  các mặt bằng tại:
                                               =>        MẶT BẰNG TÒA A - D 

                                               =>        MẶT BẰNG TÒA B - C